ทรัสและอุปกรณ์เสริม

เลเซอร์ คือ ไฟที่ให้ลำแสงที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นลำขนาดเล็ก มีความเข้มข้นสูง มีการเบี่ยงเบนของแสงน้อย และกระจายออกไปเป็นเส้นตรง

ปัจจุบันมีการนำแสงเลเซอร์มาใช้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ สื่อสารคมนาคม การสร้างภาพสามมิติและอื่น ๆ อีกมากมาย และไฟเลเซอร์เป็นหนึ่งในการประยุกต์และนำแสงเลเซอร์มาใช้

คุณสมบัติเฉพาะตัวของไฟเลเซอร์

1. มีทิศทางของแสงที่แน่นอน(เป็นเส้นตรง) เมื่อเทียบกับไฟทั่วไประยะการฉายแสงจะมีระยะที่ไกลว่า เนื่องจากความเข้มของแสงมากกว่า แต่ก็กระจายแสงได้น้อยกว่าไฟทั่วไปเช่นกัน

2. มีลักษณะของแสงที่โดดเด่น เมื่อตกกระทบกับวัตถุจะเกิดเป็นลำแสงขึ้นมา โดยเฉพาะกับวัตถุหรือพื้นผิวที่มีความหยาบ หรือในชั้นบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองหรือควัน(ไฟเลเซอร์นิยมใช้ควบคู่กับเครื่องสร้างควันเพื่อให้เกิดลำแสงที่เด่นโดดมากยิ่งขึ้นและทำให้แสงที่ได้ดูมิมิติ) ซึ่งไฟเลเซอร์โดยทั่วไปแล้วกำหนดให้ Molecular Weight (น้ำหนักโมเลกุล) มีความเข้มข้นต่ำ แต่ยังสามารถมองเห็นได้ตามปกติเพียงแต่ลดความเข้มข้นลงเท่านั้น เพราะถ้าความเข้มข้นมากเกินที่กำหนด หากโดนแสงกระทบเข้าที่ตาอาจเป็นอันตรายได้