ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องสโมค

ถ้าจะพูดถึงสโมคหรือเครื่องสร้างควันนั้น มีด้วยกันหลากหลายประเภทและหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น 400w, 900w, 1,500w,3,00w และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหลักการเลือกซื้อนั้นขึ้นอยู่ที่ความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งลักษณะของงาน ดังนั้น zeus corp จึงขอยกตัวย่างของเครื่องทำควันรุ่น “1500w Smoke Machine” มาเป็นตัวอย่าง

ส่วนประกอบภายนอก

 • 1. ปล่องปล่อยควัน
 • 2. ที่จับเวลายกเครื่องสโม๊คควัน
 • 3. ขาแขวน
 • 4. ตัวล็อคขาแขวน
 • 5. สายยางดูดน้ำยา
 • 6. ตัวล็อคสายยาง (ป้องกันสายยางหลุดเข้าไปในตัวเครื่อง)
 • 7. ถังใส่น้ำยาทำควัน
 • 8. รูระบายความร้อน (ข้างในตัวเครื่องจะมี “ฮีตเตอร์” สำหรับทำความร้อนขนาด 1500w ทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่น้ำยาทำควัน เกิดการเผาไหม้เกิดเป็นไอควัน)
 • 9. สวิตถ์ เปิด-ปิด
 • 10. ช่องเสียบปลั๊กไฟ (220V AC)
 • 11. ช่องเสียบสายสัญญาณรีโมท
 • 12. ช่องเสียบสายสำหรับเชื่อมต่อปุ่มปล่อยควัน (กรณีไม่ใช้รีโมท)
 • 13. ระดับน้ำยาทำควัน

อุปกรณ์ต่อพ่วง

 • 1. ช่องเสียบปลั๊กไฟ (220V AC)
 • 2. ช่องเสียบสายสัญญาณรีโมท
 • 3. ช่องเสียบสายสำหรับเชื่อมต่อปุ่มปล่อยควัน (กรณีไม่ใช้รีโมท)