งานติดตั้งจอ

เลือกจอ LED อย่างไรให้เหมาะสมกับงาน
หากพูดถึงการเลือกซื้อ หรือเช่าจอ LED แล้วนั้น
สิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือ ระยะการมองระหว่างจอและผู้ชม ซึ่งจอรุ่นที่นิยมใช้มากที่สุดเลยก็คือ จอ LED P3 P5 และ P10 แล้ว P3 P5 และ P10 คืออะไร?
P3 คือ จอLED ที่ให้ระยะการมองชัดมากที่สุด
ตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ซึ่งหากยืนใกล้กับจอมากกว่า 3 เมตรเวลามองภาพจะเริ่มไม่ค่อยชัด (ไม่มีผลิตรุ่น Outdoor)
P5 คือ ระยะการมองชัดสุดตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป
P10 คือ ระยะการมองชัดสุดตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปนั่นเอง
ทีนี้เราก็ต้องลองมาวัดระยะกับร้านหรืองานของเราแล้วครับว่า ระยะจากจอ ไปจนถึงผู้ชม

ว่าห่างกันมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะได้เลือกซื้อ หรือเช่าจอ LED ได้ตรงตามความเหมาะสมของงานครับผม